Adres

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Radwankach


Radwanki 31
64-830 Margonin
telefon: 67 28 35 657
e-mail: szkola@spradwanki.margonin.pl
dyrektor: mgr Marek Cyran

Sekretariat szkoły czynny
poniedziałek nieczynny
wtorek od 7.00 do 15.00
środa od 11.30 do 15.30
czwartek od 12.00 do 16.00
piątek od 12.00 do 16.00
Licznik odwiedzin:
76529
Serdecznie Witamy

Na stronie Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Radwankach

Warsztaty historyczne - "Niepodległa".Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Dzień Babci i Dziadka.
W naszej szkole już 12 stycznia 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uczniowie przygotowali program artystyczny, podczas którego goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny i pokazy taneczne. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście podziwiali wnuczęta w różnych formach artystycznych. Po części oficjalnej "dziadkowie" zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców uczniów. To był wspaniały i wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć, dziadków i dzieci ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Jasełka bożonarodzeniowe.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Turniej piłki halowej - zajęliśmy IV miejsce.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Szlachetna paczka.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Andrejki klas czwartych i piątej.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Pasowanie na czytelnika.
22 listopada 2018 roku, uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach zostali Pasowani na Czytelnika. Głównym celem zajęć było zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej, wypożyczania książek oraz ciągłego rozwijania umiejętności czytania. Uczniowie dowiedzieli się jak należy dbać o książki oraz czego nie należy robić, czytając książkę. Pierwszoklasiści zostali zapoznani z regulaminem i zasadami korzystania z książek. Ponadto dzieci wykazały się znajomością baśni i bajek. Na zakończenie nowi czytelnicy w skupieniu i powadze złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika, a pan dyrektor wręczył wszystkim książeczkę z wpisem upamiętniającym ten ważny dzień. Wreszcie przyszedł czas na podpisanie się na karcie bibliotecznej, zwiedzenie księgozbioru i wypożyczenie pierwszej książki.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów młodszych i starszych.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Śniadanie daje moc z Mateuszem Krojenką.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Spotkanie rodziców z pracownikami PPP.
W październiku przeprowadzono mini warsztaty dla rodziców uczniów klasy 1 i 2. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży m.in. radziła jak mądrze chwalić dziecko, jak mówić o uczuciach, jak nauczyć dziecko radzenia sobie z emocjami. Ponadto rodzice rozmawiali z psychologiem na temat nakazów, zakazów i zasad, a także jak konsekwentnie wychowywać. Rodzice chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i odważnie zadawali pytania, na które otrzymywali konkretne odpowiedzi z przykładami odpowiednich zachowań wobec swoich dzieci.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Warsztaty profilaktyczne.
Warsztaty profilaktyczne - "Uzależnienia - nie daj się wciągnąć!" Uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
W dniu 5 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII. Klasy starsze VI-VIII szkoliły się w temacie narkotyków, dopalaczy i alkoholu natomiast klasy IV "Rozwijanie kompetencji emocjonalnych, interpersonalnych, wyrażanie uczuć i emocji."
Celem warsztatów profilaktycznych było przekazanie informacji na temat zachowań ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z negatywnym działaniem alkoholu na organizm człowieka, z pojęciem zatrucia alkoholowego. Poznali również definicję uzależnienia oraz jego objawy. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.
Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo szybko uzależniają się od alkoholu. Wyjaśniono, czym jest uzależnienie i jak się objawia. Szczególnie istotne znaczenie ma asertywność - umiejętność odmowy wszelkim szkodliwym substancjom, zwłaszcza nieuleganie presji grupy rówieśniczej. Uczestnicy zostali zapoznani również z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do rozmowy o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i narkotyki, czy dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Uzyskali wiedzę z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków i dopalaczy. Ważnym doświadczeniem była również rozmowa na temat przeżywanych przez młodzież emocji i rozwijania w sobie umiejętności mówienia na temat uczuć. W ramach zajęć uczniowie uzyskali odpowiedni zestaw informacji umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji. Cennymi okazały się ćwiczenia, które poruszyły sferę emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnienia. Uczniowie nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.
Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości.

Weronika Kemnitz
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Klasy młodsze na wycieczne w Gnieźnie.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

A tak biliśmy rekord w jednoczesnej resuscytacji z WOŚP.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Pasowanie pierwszoklasistów.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Dzień Edukacji Narodowej.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Dzień ziemniaka.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

100 rowerów na 100 lecie odzyskania niepodległości.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Sprzątanie Świata.
Tradycyjnie co roku, nasza szkoła bierze aktywny udział w akcji Sprzątanie świata.W tym roku przewodnie hasło "Akcja - segregacja. 2 x czyści, 2 x więcej" gdzie szczególną uwagę zwracamy na segregację odpadów. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.Coding ©2006